Privacy statement

April 2015 – update juni 2020

Persoonlijke data c.q. gebruikersinformatie

Alle persoonlijke gegevens die u aan Albert Mensinga Creative verstrekt via de Albert Mensinga Creative website, bijvoorbeeld via een reactie, zullen gebruikt worden om u beter van dienst te kunnen zijn. Albert Mensinga Creative kan uw gegevens, of een deel ervan doorgeven aan gerelateerde bedrijven of bedrijven waar Albert Mensinga Creative mee samenwerkt.

Albert Mensinga Creative is niet verplicht om de door u, via de Albert Mensinga Creative website, ingevoerde gegevens te controleren of te verwerken.

Mocht u zelf besluiten uit het klantenbestand van Albert Mensinga Creative gehaald te willen worden, dan kunt u dit aan mij doorgeven en zal Albert Mensinga Creative er zorg voor dragen dat dit binnen enkele weken uitgevoerd wordt.

Cookies

Albert Mensinga Creative gebruikt cookie technologie om de Albert Mensinga Creative website te optimaliseren om het voor uw bruikbaarder te maken. Albert Mensinga Creative registreert hiermee geen informatie van individuele gebruikers, dus er wordt geen informatie over u persoonlijk gebruikt of bewaard. Het is ook mogelijk om uw browser in te stellen om geen cookies te accepteren of u te waarschuwen als er een cookie verstuurd wordt.

Verandering van de privacy policy

De tekst van dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving door Albert Mensinga Creative worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van mijn bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze site bezoekt.

Voor vragen en correspondentie: albertmensingacreative@gmail.com

Utrecht, 9 april 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.