Albert Mensinga Creative

Disclaimer voor albertmensingacreative.nl

Door uw toetreden op deze website en het gebruik van deze website, accepteert u zonder enige beperkingen of condities voorbehouden, of getuigschrift deze disclaimer verklaring. Uw toegang tot de website van Albert Mensinga Creative is daarom onderhevig aan deze verklaring evenals alle wettelijke bepalingen.

Deze website is opgezet als informatieve site.

Functioneren van deze website

Albert Mensinga Creative stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Albert Mensinga Creative een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Albert Mensinga Creative vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

Aan onvolkomenheden in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze presentatie is gebaseerd op informatie die wij vertrouwelijk achten. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie correct is, up to date is of compleet is en moet ook niet als zodanig beschouwd worden. Ondanks dat wij ernaar streven om alle informatie zo exact en vertrouwelijk als mogelijk proberen weer te geven, moeten ze niet beschouwd worden als weergegeven feiten of als een onderdeel van een aanbieding of contract. Alle informatie kan onderhevig zijn aan fouten, weglatingen en veranderingen. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Albert Mensinga Creative niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Beperking van aansprakelijkheid

Ondanks dat de Albert Mensinga Creative server beschermd is en gebruikt maakt van een virusscan en ‘firewall’ en Albert Mensinga Creative zorgvuldig omgaat met alle inkomende data via internet of e-mail, houdt Albert Mensinga Creative zich niet verantwoordelijk voor directe, indirecte, incidentele of ‘concequente’ of uitzonderlijke schade voortkomend uit of op welke manier dan ook ‘connected’ met uw toegang of gebruik van de Albert Mensinga Creative website. Inclusief maar niet gelimiteerd aan welk verlies of schade door virussen die uw computer apparatuur of uw vertrouwen van informatie verkregen door de Albert Mensinga Creative site oploopt.

Verwijzingen en hyperlinks

Het is u toegestaan om kopieën van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albert Mensinga Creative, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.

  • Vraag eerst mijn toestemming voor het doorplaatsen of citeren van beeld.
  • Gebruik de vermelding © AlbertMensingaCreative.nl
  • Vraag voor commercieel gebruik een offerte aan. In het geval van een naheffing verhoog ik het offertebedrag met 300%.

Het is toegestaan om het emailadres info@albertmensingacreative.nl en de hyperlink albertmensingacreative.nl (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Albert Mensinga Creative, waarbij de website binnen de kaders van Albert Mensinga Creative verschijnt) aan te brengen zolang Albert Mensinga Creative hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt Albert Mensinga Creative zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

De Albert Mensinga Creative website bevat links naar andere sites, welke compleet los staan van deze site. Albert Mensinga Creative is niet verantwoordelijk voor en geeft ook geen garanties voor de correctheid, compleetheid of ‘authenticiteit’ van de informatie op de hypertext link of de andere internet sites waar de links betrekking op hebben. Toegang tot andere internetsites waar de links op de Albert Mensinga Creative website naar verwijzen is op eigen risico.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door Albert Mensinga Creative worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van mijn bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze site bezoekt.

Mutatie februari 2020